FORGOT YOUR DETAILS?

Cenniki

Zdjęcia do dokumentów:

  •  dowodu osobistego (biometryczne) 6 sztuk
  •  paszportu (biometryczne) 6 sztuk
  •  prawa jazdy (biometryczne) 6 sztuk
  •  wizy
  •  dyplomu 4 sztuki
  •  CV styl dyplomowy

35x45 mm 6 szt.– 40 zł.

50x50 mm 3 szt.– 40 zł.

45x65 mm 3 szt. – 40 zł.

z pliku klienta 25 zł.

Zdjęcia niestandardowe:

3 szt. od 50 zł.

Czas oczekiwania na zdjęcia wynosi do 20 minut, w wyjątkowych przypadkach czas oczekiwania może się nieznacznie wydłużyć. Zlecenia przyjęte po godz.17:30 są realizowane następnego dnia.

TOP